Εργασίες δικτύου


Η σωστή λειτουργία του δικτύου μας είναι πολύ βασική για να έχουμε σωστή σύνδεση στο internet.

Αναλαμβάνουμε τα παρακάτω:

  • Εγκατάσταση νέου δικτύου
  • Επίληση προβλημάτων δικτύου
  • Ρυθμίσεις ώστε να έχετε πρόσβαση από υπολογιστή σε υπολογιστή ή άλλες συσκευές μέσω του τοπικού δικτύου, δημιουργία κοινόχρηστων φακέλων
  • Ρυθμίσεις δικτύου με βάση το χρήστη
  • Εγκατάσταση εκτυπωτή στο δίκτυο (απαιτείται ανάλογος εκτυπωτής)
  • Εγκατάσταση και παραμετροποιήση Nas (δίσκος δικτύου)
  • Εγκατάσταση και παραμετροποιήση modem / router
  • Αναβάθμιση δικτύου για καλύτερη κάλυψη wifi

Αν αυτό που θέλετε να κάνετε δεν υπάρχει στα παραπάνω, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.