Εγκατάσταση λειτουργικού


Ένα από τα πιο συχνά προβλήματα των υπολογιστών είναι ότι με το χρόνο αρχίζουν να καθυστερούν. Η καταλληλότερη λύση είναι να γίνει format, δηλαδή να σβηστούν όλα και να ξανά περαστεί το λειτουργικό από την αρχή.

Μπορούμε να εγκαταστήσουμε όλες τις εκδόσεις των windows, mac ή και linux.